• Hungarian Fantasia (Liszt) Columbia SO / Kostelanetz/ Wild 1973
  • Piano Concerto in a opus 17 (Paderewski) ASO / Stokowski/ Wild 1970 live
  • Hungarian Fantasia (Liszt) ASO/ Stokowski / Wild 1969 live
  • Symphonic synthesis from Boris Godunov (Mussorgsky / Stokowski) ASO 1969 live

82.00 min.